loader

Мянганы суут хүн их эзэн Чингис хаан түүхэн аялал жуулчлалын үндэсний парк April 10, 2019

“Мянганы суут хүн их эзэн Чингис хаан түүхэн аялал жуулчлалын үндэсний парк цогцолборын ТЭЗҮ зураг төсөл” боловсруулах /Хэнтий аймгийн Дадал сум/ ажил Монгол улсын Засгийн газраас баримталж буй “Хөгжлийн Зам Үндэсний Хөтөлбөр 2021”, “Аялал Жуулчлалыг Хөгжүүлэх Үндэсний Хөтөлбөр”, мөн “Ногоон Хөгжлийн Бодлого 2030” гэх мэт бодлогын баримт бичгүүдэд Монгол улсын хөгжилд аялал жуулчлалын салбарын оруулах хувь нэмрийг онцгойлон анхаарч Мянганы Суут Хүн Их эзэн Чингис хааны төрсөн нутаг Хэнтий аймагт XIII зууны үетэй холбоотой түүхэн аялал жуулчлалын цогцолборыг барьж байгуулахаар…

Төв аймгийн хөгжлийн гарц  Төв аймаг мегацентр
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа

Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа August 31, 2015

Энэхүү арга хэмжээ нь жил бүрийн сар шинийн баярын өмнө явагддаг бөгөөд эдүгээ 11 дэх жилдээ зохион байгуулагдсан. “ШИЛДЭГ БАРИЛГА” -ыг шалгаруулах ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ нь Монгол Улсын аймаг, нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцэглэлтэнд оруулж байгаа хувь нэмэр, барилга байгууламжуудийн архитектур, орон зайн онцгой шийдлийг үнэлэн, хөрөнгө оруулагч байгууллага, архитектор, зураг төслийн инженерүүдийн хөдөлмөр зүтгэлийг дэмжиж, олон нийтэд алдаршуулах, сурталчилан таниулах ач холбогдолтой юм.

Байгалийн үндэсний парк  аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн
Aялал жуулчлалын цогцолборын төсөл, хөтөлбөрүүд
Эх газрын боом, чөлөөт бүс <br> /төсөл хөтөлбөр/

(c) 2011-2021, "Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн" ХХК.