loader
Green town – орон сууцны хороолол
Green town – орон сууцны хороолол
Green town – орон сууцны хороолол

Green town – орон сууцны хороолол

Захиалагч:     Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ
Зураг төсөл:  Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК, Архитектор Л.Нямсүрэн
Байршил:      Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт хот
Талбай:          2580 м2
Огноо:            2012 он

Project Details

Skills : Барилга архитектур

(c) 2011-2021, "Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн" ХХК.