loader

Мянганы суут хүн – Их эзэн Чингис хаан Түүхэн аялал жуулчлалын Үндэсний парк April 2, 2019

Мянганы суут хүн – Их эзэн Чингис хаан Түүхэн аялал жуулчлалын Үндэсний парк байгуулах ажлын хүрээнд хийгдэж буй Хэнтий аймгийн Дадал сумын тѳвийн хѳгжлийн ерѳнхий тѳлѳвлѳгѳѳ 2020 – 2035 хот байгуулалтын баримт бичгийг Монгол Улсын Хот тѳлѳвлѳлт, архитектурын мэргэжлийн зѳвлѳл хурлаар хэлэлцэж байна.

Эрхэмсайхан

0

Leave a Reply

(c) 2000-2020, Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК.