loader

Allplan BIM software

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Өндөр боловсрол мэргэжилтэй мэргэшсэн удирдлага, ажилтнууд бүхий, дэлхийн дэвшилтэт програм хангамж, тоног төхөөрөмжтэй, хот төлөвлөлт, зураг төслийн тэргүүлэх компани байх

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус байгууллага нь хот байгуулалт, барилгын зураг төсөл, интерьер, экстерьер, тохижилт, барилга угсралт, худалдааны чиглэлээр 2000 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 2012 оноос өргөжин “ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭЛЭН”ХХК болж хот байгуулалт, зураг төсөл, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

Одоогоор Барилга, Хот байгуулалтын сайдын …. тоот тушаалаар 2018 оны 08-р сарын 28-ны өдрөөс хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт, зураг төслийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл дахин сунгагдаж “Аж ахуй үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлийн тухай” хуулийн дагуу ЗТ- 4.1, ЗТ-6.1, ЗТ-6.2, ЗТ-6.3, ЗТ-6.4, ЗТ-6.5, ЗТ-7.3, ЗТ-7.4, ЗТ-8.1, ЗТ-9.1, ЗТ-9.2, ЗТ-11.1, ЗТ-11,2 ЗТ-11.3 заалтуудаар ажил үйлчилгээ эрхэлж байна.

(c) 2011-2022, Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК.                                                                                                                                                                                       Хөгжүүлсэн: Binary Solution LLC