loader

Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн January 1, 2012

“ИДЕАЛ ГРУПП” ХХК нь хот байгуулалт, барилгын зураг төсөл, интерьер, экстерьер, тохижилт, барилга угсралт, худалдааны чиглэлээр 11 дэх жилдээ амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай байгууллага 2012 оны 02 сарын 01-ээс өргөжин “ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭЛЭН”ХХК болж амжилттай үйл ажиллагаага явуулж байгаа билээ. бусад хорших мэргэжлийн хүмүүсийг гэрээгээр авч ажиллуулдаг. Монголын Хот Байгуулалтын Хөгжлийн Танхим, МАЭ-ийн гишүүн байгууллага, Хил орчмын бүс нутаг боомт чөлөөт бүс, хөгжлийн чиглэлээр төсөл хөтөлбөр боловсруулахад дагнан мэргэшсэн байгууллага болно.

Эрхэмсайхан

# # # # # # #
(c) 2011-2022, Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК.                                                                                                                                                                                       Хөгжүүлсэн: Binary Solution LLC