loader

Мянганы суут хүн – Их эзэн Чингис хаан Түүхэн аялал жуулчлалын Үндэсний парк October 29, 2023

Мянганы суут хүн – Их эзэн Чингис хаан Түүхэн аялал жуулчлалын Үндэсний парк байгуулах ажлын хүрээнд хийгдэж буй Хэнтий аймгийн Дадал сумын тѳвийн хѳгжлийн ерѳнхий тѳлѳвлѳгѳѳ 2020 – 2035 хот байгуулалтын баримт бичгийг Монгол Улсын Хот тѳлѳвлѳлт, архитектурын мэргэжлийн зѳвлѳл хурлаар хэлэлцэж байна.

Эрхэмсайхан

(c) 2011-2022, Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК.                                                                                                                                                                                       Хөгжүүлсэн: Binary Solution LLC