loader

“Мянганы суут хүн их эзэн Чингис хаан түүхэн аялал жуулчлалын үндэсний парк цогцолборын ТЭЗҮ зураг төсөл” боловсруулах /Хэнтий аймгийн Дадал сум/ ажил September 10, 2019

“Мянганы суут хүн их эзэн Чингис хаан түүхэн аялал жуулчлалын үндэсний парк цогцолборын ТЭЗҮ зураг төсөл” боловсруулах /Хэнтий аймгийн Дадал сум/ ажлын

МЯНГАНЫ СУУТ ХҮН ИХ ЭЗЭН ЧИНГИС ХААН” түүхэн аялал жуулчлалын цогцолборын техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл хэрэгжсэнээр гарах үр дүн

  1. Хэнтий аймгийн Дадал суманд аялал жуулчлалын үндэсний паркын төсөл хэрэгжүүлэх ТЭЗҮ-тэй болно.
  2. Хэнтий аймгийн Дадал суманд төлөвлөлтийн 536 га-д дэвсгэр зураг, инженер геологийн нэгдсэн дүгнэлт хийгдсэн.
  3. Хэнтий аймгийн Дадал сум 2020 оноос 2035 он хүртэл Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын батлагдсан баримт бичигтэй болно.
  4. Хэнтий аймаг, Дадал сум /таталцлын 10 сум, 2 хот/-ыг хамарсан аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөөтэй болно.
  5. Хэнтий аймгийн Дадал сум төслийн эхний шатанд баригдах Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэн, Спорт цогцолборын болон, Цанын баазын ерөнхий төлөвлөгөө, барилгын иж бүрэн зураг төсөвтэй болж жил жилийн улсын болон орон нутгийн төсөвт суулгаж хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.
  6. Хэнтий аймаг Дадал суманд аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж, аялал жуулчлалын маршрут тодорхой болсоноор улсын болон аймгийн аялал жуулчлалын бодлого хэрэгжих бололцоо бүрдэнэ.

Эрхэмсайхан

(c) 2011-2022, Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК.                                                                                                                                                                                       Хөгжүүлсэн: Binary Solution LLC