loader
Төв аймгийн хөгжлийн гарц  Төв аймаг мегацентр
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа
Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа

Шилдэг барилга өргөмжлөх ёслолын ажиллаа August 31, 2015

Энэхүү арга хэмжээ нь жил бүрийн сар шинийн баярын өмнө явагддаг бөгөөд эдүгээ 11 дэх жилдээ зохион байгуулагдсан. “ШИЛДЭГ БАРИЛГА” -ыг шалгаруулах ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ нь Монгол Улсын аймаг, нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцэглэлтэнд оруулж байгаа хувь нэмэр, барилга байгууламжуудийн архитектур, орон зайн онцгой шийдлийг үнэлэн, хөрөнгө оруулагч байгууллага, архитектор, зураг төслийн инженерүүдийн хөдөлмөр зүтгэлийг дэмжиж, олон нийтэд алдаршуулах, сурталчилан таниулах ач холбогдолтой юм.

Байгалийн үндэсний парк  аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн
Aялал жуулчлалын цогцолборын төсөл, хөтөлбөрүүд
Эх газрын боом, чөлөөт бүс <br> /төсөл хөтөлбөр/
(c) 2011-2022, Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК.                                                                                                                                                                                       Хөгжүүлсэн: Binary Solution LLC