loader
Төв аймгийн хөгжлийн гарц  Төв аймаг мегацентр

Төв аймгийн хөгжлийн гарц Төв аймаг мегацентр

Үндэстэн дамжсан транс азийн бараа тээвэр, санхүүгийн урсгал эх газрын боомт, хөгжлийн гарц Төв аймаг мегацентр

Project Details

Client : Төв аймгийн ЗДТГ
Date : 07/08/2014
Skills : Төсөл хөтөлбөр

(c) 2011-2022, Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК.                                                                                                                                                                                       Хөгжүүлсэн: Binary Solution LLC