loader
Зураг төслийн үйлдвэрлэлд шинэ дэвшилтэт программ хангамж нэвтрүүлэх сургалт
Хэнтий аймгийн сумдын төвийн дахин төлөвлөлтийг хийж хүлээлгэн өглөө
Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн, Идеал Группын нийгмийн бүтээн байгуулалт, нэг хамт олон Архитектор уран бүтээлчидийн бүтээлийн үзэсгэлэн
Клаузура клубын нээлт
Клаузура уран бүтээлийн үзэсгэлэн

Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн January 1, 2012

“ИДЕАЛ ГРУПП” ХХК нь хот байгуулалт, барилгын зураг төсөл, интерьер, экстерьер, тохижилт, барилга угсралт, худалдааны чиглэлээр 11 дэх жилдээ амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай байгууллага 2012 оны 02 сарын 01-ээс өргөжин “ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭЛЭН”ХХК болж амжилттай үйл ажиллагаага явуулж байгаа билээ. бусад хорших мэргэжлийн хүмүүсийг гэрээгээр авч ажиллуулдаг. Монголын Хот Байгуулалтын Хөгжлийн Танхим, МАЭ-ийн гишүүн байгууллага, Хил орчмын бүс нутаг боомт чөлөөт бүс, хөгжлийн чиглэлээр төсөл хөтөлбөр боловсруулахад дагнан мэргэшсэн байгууллага болно.

(c) 2011-2022, Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК.                                                                                                                                                                                       Хөгжүүлсэн: Binary Solution LLC